Καθαρισμός

Στην ENGIE, οι άνθρωποί μας είναι το Α και το Ω στην παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού.

Καθαρισμός

Το προσωπικό μας παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού σε ποικίλους χρήσης εγκαταστάσεις, από κτίρια γραφείων έως logistics centers, από τεχνικά κτίρια έως εργοστάσια. Χρησιμοποιούμε την τελευταία τεχνολογία προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες καθαρισμού επιπέδου στη συμφερότερη τιμή.

Οι άνθρωποί μας είναι το Α και το Ω στην παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού. Επενδύουμε σε αυτούς με συνεχείς εκπαιδεύσεις τόσο στην υγιεινή και ασφάλεια, όσο και στην τεχνολογία των προϊόντων και των υλικών που οι ίδιοι χρησιμοποιούν καθημερινά, κατά αυτόν τον τρόπο είμαστε πάντα σε συμφωνία με τους όρους και τους κανονισμούς που διέπουν την ευαίσθητη αυτή υπηρεσία.

Η πρώτη εντύπωση μετράει! Ο καθαρισμός είναι το κλειδί στην πρώτη εντύπωση που δίνει ο επαγγελματικός χώρος. Εγγυόμαστε το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών ικανοποιώντας τα δικά σας KPIs. Τα υλικά και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται πάντα από τις ανάλογες πιστοποιήσεις όσον αφορά το περιβάλλον, την οικολογία, την ανακύκλωση, την προέλευση των πρώτων υλών.