Ενεργειακές Υπηρεσίες

Η ENGIE λειτουργεί σαν ενεργειακός συνεργάτης παρέχοντας λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης ενέργειας για να ικανοποιήσει παρούσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες των πελατών της.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ευρωπαϊκός ηγέτης στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αποδοτικότητα, η ENGIE σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς να κάνουν ορθολογική χρήση της ενέργειας, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ENGIE βοηθά τους πελάτες της να βελτιστοποιήσουν τις ενεργειακές τους καταναλώσεις, κάνοντας χρήση καθαρών, τοπικών, αειφόρων και αποδοτικότερων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσιμων. Η ENGIE ως μία από τις πρώτες ESCO (Energy Services Company) αναλαμβάνει μακροχρόνιες δεσμεύσεις με τους πελάτες της, μέσω παροχής υπηρεσιών ή επενδύσεων, και εγγυάται συμβατικά την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεών τους. Η ENGIE διαχειρίζεται πολύπλευρα τις ανάγκες των πελατών της σε ενέργεια και αειφορία, ξεκινώντας από την προμήθεια έως και τον έλεγχο καταναλώσεων, διασφαλίζοντας την αποδοτικότητα, μέσω βελτιωμένων επιπέδων ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας. Εγγυόμαστε το ενδοεταιρικό περιβάλλον εργασίας και, όπου έχουμε προσδιορίσει εξοικονομήσεις, εγγυόμαστε συμβατικά γι΄αυτές, επιβαρυνόμενοι οι ίδιοι με όποια τυχόν υπέρβαση κατανάλωσης πέραν του στόχου.

Αναγνώριση: Προσδιορίζουμε δράσεις για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης λαμβάνοντας υπόψη θέματα συμπεριφοράς, αποδοτικότητα λειτουργίας, είδος ενεργειακών χρηστών, άνεση, διαδικασίες, κ.ά.

Εφαρμογή: Θα ολοκληρώσουμε μία πλήρη αξιολόγηση των ευκαιριών λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως η τεχνική βιωσιμότητα, η οικονομική βιωσιμότητα και η ανάλυση ρίσκου και θα προτείνουμε την καλύτερη μέθοδο εφαρμογής.

Σχεδιασμός και μελέτη: Οι ενεργειακοί μελετητές μας θα προσφέρουν τεχνοοικονομικές μελέτες, αναλυτικό σχεδιασμό και πλήρη ανάλυση χρόνου ζωής μεταξύ άλλων από μία πλήρη λίστα υποστήριξης μηχανικού.

Κατασκευή και project management: Οι ομάδες έργου μας προσφέρουν ολοκλήρωμένη υπηρεσία από τη μελέτη και το σχεδιασμό μέχρι τη διαχείριση θεμάτων ασφαλείας και project financing.

Μετρήσεις και πιστοποιήσεις: Μέσα από τη χρήση διεθνών προτύπων μπορούμε να αυξήσουμε τις εξοικονομήσεις, να παρέχουμε πληροφορίες για τη διαχείριση ενεργειακού προϋπολογισμού, καθώς και ακριβή μέτρηση της μείωσης εκπομπών ρύπων.

Εγγυημένη εξοικονόμηση: Μπορούμε να προσφέρουμε εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από συμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας (EPC) σε συνδυασμό με τη λειτουργία και τη συντήρηση για συμφωνημένη περίοδο. Οι παρεμβάσεις που προτείνουμε είναι πλήρως κοστολογημένες. Εάν η εξοικονόμηση που προκύπτει είναι λιγότερη από την εγγυημένη, τότε η ENGIE πληρώνει τη διαφορά.

 • Φωτισμός LED
 • Μόνωση
 • Boiler/ Θέρμανση
 • BMS
 • Βελτιστοποίηση τάσης
 • VSDs
 • Ψύκτες
 • Συμπιεσμένος αέρας
 • Μετρητές
 • Smart home, Smart cities, Smart metering
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δικηγορικό γραφείο Κυριακίδη – Γεωργόπουλου

Υλοποίηση παρεμβάσεων με επένδυση ENGIE:

 • Εξοικονόμηση 39 έως 75 MWh φυσικού αερίου ετησίως
 • Εξοικονόμηση 50 έως 95 MWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως
 • 15,75% εξοικονόμηση ενέργειας το 1ο έτος
 • 14,71% εξοικονόμηση ενέργειας το 2ο έτος
 • Διάρκεια πλάνου 5 έτη

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Επέμβαση στο BMS για τη θέρμανση του κτιρίου:

 • 34,5% εξοικονόμηση καυσίμου
 • Εξοικονόμηση 24150lt πετρελαίου ετησίως
 • Εξοικονόμηση 12.000€ (τρέχουσες τιμές λιανικής)
Επέμβαση στον προγραμματισμό φωτισμού γραφείων:
 • 16% εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
 • Εξοικονόμηση 164.000kWh ετησιως
 • Εξοικονόμηση 12.000€ (τρέχουσες τιμές λιανικής)

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Ενεργειακή επιθεώρηση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 5% μέσω:

 • Μείωση των φορτίων αερισμού σε συγκεκριμένους χώρους,
 • Τοποθέτηση εναλλάκτη ανάκτησης ενέργειας στις ΚΚΜ του BHS
 • Κατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας στους χώρους ανάλογα με την χειμερινή ή θερινή περίοδο
 • Τοποθέτηση αισθητήρων κίνησης σε συγκεκριμένους χώρους για μείωση των φορτίων φωτισμού
 • Τοποθέτηση αισθητήρων κίνησης σε συγκεκριμένους χώρους για μείωση των φορτίων φωτισμού
 • Ορθή χρήση των λεβήτων ανάλογα με τα φορτία

Παροχή ενέργειας

Μέσω της εταιρείας ΗΡΩΝ (όμιλος ENGIE και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Μπορούμε να προσφέρουμε ενεργειακά συμβόλαια για ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο ειδικά σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε ενέργεια και να μειώσετε τα κόστη σας. Τα ανταγωνιστικά μας συμβόλαια υποστηρίζονται από ένα χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών υποστήριξης και μέσων για να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε τις ενεργειακές καταναλώσεις. Αυτό περιλαμβάνει online εργαλεία διαχείρισης ενέργειας, καθώς και ενεργειακές επιθεωρήσεις που θα σας βοηθήσουν να διαπιστώστε ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας.