Η ENGIE στην Ελλάδα

Η ENGIE σεβόμενη την κοινωνία, το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τον εργαζόμενο ακολουθεί τις πολιτικές που εδραιώνουν τις αξίες αυτές.

Η ENGIE στην Ελλάδα

Η ENGIE παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμένες για να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα κτιρίων, βιομηχανιών και παγίων. Με πάνω από 90 σημεια παροχής υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα, οι ομάδες της ENGIE εργάζονται στενά με τους πελάτες για να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις εκμεταλλευόμενες τις δυνατότητές της στις τεχνικές υπηρεσίες, στο facility management και τις διαδικασίες εργασίας συχνά συνδυάζοντάς τις με την τεχνογνωσία στα ενεργειακά.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ίδρυμα «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

H ENGIE αποδεικνύει το διαχρονικό της ενδιαφέρον και την ευαισθησία της σε ό,τι αφορά το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη διάσωση και τη διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού, τη συνεισφορά στα γράμματα και τις τέχνες και την προστασία του περιβάλλοντος. Πρόσφατο παράδειγμα η προσφορά αφιλοκερδούς εργασίας στο ίδρυμα «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στο Ίλιον, όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης τοιχοποιίας (ρωγμή περίπου 7μ) και βάψιμο της αίθουσας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (περίπου 30 τ.μ.) και εκτελέστηκαν ορισμένες ακόμη οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας.

Green Mission

Από 28/10/2016 η ENGIE εντάσσεται στην περιβαλλοντική δράση GREEN MISSION της SUNLIGHT RECYCLING. Η ENGIE πιστεύει ακράδαντα στην προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη της δράσης.

Η ENGIE, ως αναπόσπαστο και θεμελιώδες μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής και των μεθόδων λειτουργίας της, δεσμεύεται για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών των αποβλήτων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της καθώς και για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσής της. Οι αξίες που πρεσβεύει η ENGIE έρχονται σε απόλυτη συμφωνία με τους στόχους της δράσης Green Mission και με χαρά δέχεται να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και των εταιριών περί της σημαντικότητας και επικινδυνότητας του αποβλήτου συσσωρευτών μολύβδου οξέως.

Δράση "ΚΑΠΑΚΙΑ" Συλλογή πλαστικών πωμάτων

Στις 16/12/2016 η ENGIE ξεκίνησε μία νέα δράση συμμετέχοντας στο δίκτυο ενέργειας «Μαζεύω Πλαστικά Καπάκια» του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Διεύθυνση Περιβάλλοντος). Συγκεντρώνοντας και ανακυκλώνοντας κάθε είδους πλαστικά καπάκια (από νερό, γάλα, αναψυκτικά, καφές, άλλα είδη τροφίμων, απορρυπαντικά, αφρόλουτρα, σαμπουάν, κ.λπ.), η ENGIE συμμετέχει ενεργά στην αγορά αναπηρικών αμαξιδίων και στηρίζει άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Πλαστικά καπάκια (καθαρά – χωρίς υπολείμματα) κάθε είδους, συλλέγονται σε κάδο με ειδική σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην έδρα της ENGIE. Η ENGIE αποστέλει τα καπάκια που συγκεντρώνονται στο Δήμο Αγίας Παρασκευής συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο έργο του.

Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας

H ENGIE δεσμεύεται να μιεώσει τους κινδύνους υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της, υιοθετώντας το OHSAS 18001:2007

Οι δεσμεύσεις μας:

Εναρμόνιση με τους σχετικούς νόμους: ακολουθούμε στην πράξη και στην ιδεολογία όλους τους κανονισμούς και τη νομοθεσία. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητές μας και τους εργαζόμενους. Έχουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για να εξασφαλίσουμε την εναρμόνιση με τη νομοθεσία και αυτό ενδυναμώνεται από τις συνεχείς εκπαιδεύσεις του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Πρόληψη τραυματισμών και κακής υγείας: μειώνουμε στο ελάχιστο τους κινδύνους και προστατεύουμε τους εργαζόμενους με ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες, τόσο στην καθημερινότητα, όσο και σε έκτακτη ανάγκη.

Επικοινωνία: Επικοινωνούμε και ενδυναμώνουμε τη δέσμευσή μας στην υγιεινή και ασφάλεια σε εργαζόμενους, προμηθευτές, πελάτες και άλλους δημόσιους οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Ζητάμε τη δική τους συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων μας. Συνεργαζόμαστε με όλα τα μέρη για να έχουμε ένα κοινο στόχο όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια.

Συνεχής βελτίωση: Αναζητούμε ευκαιρίες για τη βελτίωση της θέσης μας σε σχέση με τις αξίες διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας και κάνουμε περιοδικές αναφορές στα ενδιαφερόμενα μέρη. Πάνω από όλα, είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι προσπαθούν συνεχώς να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η ENGIE πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη να λειτουργούν με αποδοτικότητα σε σχέση με τις περιβαλλοντικές τους πρακτικές.

Δεσμευόμαστε να μειώσουμε τις επιπτώσεις της εταιρείας στο περιβάλλον και να βελτιώνουμε συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας τόσο στην εταιρική στρατηγική όσο και στην καθημερινή λειτουργία μας.

Η πολιτική μας είναι:

Να ακολουθούμε την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς που έχουν σχέση με τις δραστηριότητές μας, όπως επίσης να έχουμε δικούς μας κανονισμούς και απαιτήσεις.

Να αναπτύσσουμε την αντίληψη των εργαζομένων σε θέματα περιβάλλοντος και να παρέχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση για να είναι ικανοί να ανταπεξέρχονται σε θέματα περιβαλλοντικού ελέγχου.

Να μειώσουμε στο ελάχιστο την τοξικότητα των αποβλήτων, αξιολογώντας τις διαδικασίες και να τις κάνουμε όσο πιο αποτελεσματικές γίνεται. Παράλληλα, διασφαλίζουμε την ασφαλή επεξεργασία και την απόρριψη των αποβλήτων.

Να μειώσουμε τους κινδύνους και προστατεούμε τους εργαζόμενους και την κοινότητα, έχοντας τις κατάλληλες διαδικασίες τόσο στην καθημερινότητα, όσο και σε έκτακτη ανάγκη.

Να προωθούμε την αποδοτικότητα, βρίσκοντας μεθόδους να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση, τη χρήση νερού και αυξάνοντας την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών.

Να έχουμε πάντα στα υπόψη μας το κόστος ολικής χρήσης και απόρριψης του υλικού/εξοπλισμού, κατά τα αρχικά στάδια απόφασης κτήσης, σχεδιασμού.

Να επικοινωνούμε και ενδυναμώνουμε τη δέσμευσή μας στην υγιεινή και ασφάλεια σε εργαζόμενους, προμηθευτές, πελάτες και άλλους δημόσιους οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Συνεχώς να αναζητούμε ευκαιρίες για τη βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της περιβαλλοντικής μας αποδοτικότητας.

Να κάνουμε ελέγχους και να αξιολογούμε συνεχώς την απόδοση της εταιρείας στα θέματα περιβάλλοντος.

Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής

Η ENGIE κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να εξασφαλίσει την εναρμόνισή της με τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις αρχές ηθικής και όλους τους κανόνες που πηγάζουν από εκεί και που διέπουν όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Η ENGIE ακολουθεί όλους τους διεθνείς κανόνες και κανονισμούς σχετικά με την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των παιδιών, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ισότητα των 2 φύλων, τις σωστες πρακτικές στις επαγγελματικές συναλλαγές και εγγυάται ότι όλες οι δραστηριότητές της διέπονται από τους κανόνες αυτούς.