Λύσεις Ψύξης και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Στο σωστό δρόμο για το σωστό ψύκτη!

Ψύκτες

Όταν επιλέγουμε ένα ψύκτη, πάντα κοιτάμε να ψύχει «καλά». Αλλά μόνο η θερμοκρασία δεν φτάνει για να πάρουμε αυτή την απόφαση. Όταν σχεδιάζουμε μαζί ένα σύστημα ψύξης, πάντα σκεφτόμαστε με πρακτικούς όρους εφαρμογής. Κοιτάζουμε την περίπτωσή σας και όχι το προϊόν μας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ψύκτες μας προσαρμόζονται στις δικές σας διαδικασίες και ανάγκες και έχουν εύρος εφαρμογών σε ψύξη κτιρίων, σε ευαίσθητους τομείς όπως βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και χημικών, έως και σε έργα ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τον Μάρτιο του 2016 πραγματοποιήθηκε η πώληση των πρώτων υδρόψυκτων συγκροτημάτων νερού ψύξης ENGIE της σειράς Quantum X στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση - Αναβάθμιση Συγκροτήματος Κορωπίου της Boehringer Ingelheim», ο ανάδοχος του ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ, ανέθεσε στην ENGIE την προμήθεια των ψυκτικών συγκροτημάτων του νέου ψυχροστασίου.

Αναλυτικότερα τον Μάρτιο του 2016 πραγματοποιήθηκε η ανάθεση για την προμήθεια τριών υδρόψυκτων συγκροτημάτων νερού ψύξης ENGIE της σειράς Quantum X, τύπος Χ080 με ψυκτική ισχύ 800kW το καθένα και ένα υδρόψυκτο συγκρότημα νερού ψύξης ENGIE της σειράς Quantum X, τύπος Χ040 με ψυκτική ισχύ 300kW. Η σειρά Quantum X περιλαμβάνει ψυκτικά συγκροτήματα με φυγοκεντρικούς συμπιεστές χωρίς ανάγκης λίπανσης λόγω χρήσης εδράνων μαγνητικής αιώρησης (Oil Free Turbo Compressor with magnetic levitation bearings), με χρήση μετατροπέων συχνότητας (Frequency Converter) και κεντρικού ελεγκτή PLC για τον πλήρη έλεγχο όλων των δεδομένων λειτουργίας τους με στόχο την μέγιστη ενεργειακή απόδοση τους.

Η τοποθέτηση τους στο νέο Ψυχροστάσιο πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 με προβλεπόμενο χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους τον Μάρτιο του 2017. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο https://www.engie-refrigeration.de/en/products/chillers/quantum/Water-cooled-QUANTUM-Series/QUANTUM-X/