Πράσινο

Η ENGIE έχοντας απόλυτη κατανόηση στις ανάγκες σας ακολουθεί πιστά τα υψηλά επίπεδα ποιότητας, ολοκλήρωση έργου εντός χρονοδιαγράμματος και παράλληλα σας προσφέρει αμέσες υπηρεσίες.

Πράσινο

Η ENGIE παρέχει υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου διασφαλίζοντας την όμορφη και περιποιημένη εικόνα του χώρου σας για τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες σας.

Η κλίμακα των έργων πρασίνου ποικίλει από κηπάρια σε εισόδους κτιρίων γραφείου έως μεγάλες εκτάσεις πρασίνου εγκαταστάσεων που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και φροντίδα.

Οι συνεργαζόμενοι γεωπόνοι και οι ομάδες τους εγγυόνται την περιποίηση του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου αλλά και του πρασίνου στο εσωτερικό των εγκαταστάσεών σας βασιζόμενοι στην κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία. Πέρα από τη συντήρηση παρέχουμε και συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο για χρήση των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να προκύψει πχ από τη σωστή χρήση του νερού.