ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Η ENGIE εργάζεται σαν ενεργειακός συνεργάτης παρέχοντας λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης ενέργειας για να ικανοποιήσει παρούσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες των πελατών της.

H ENGIE οραματίζεται την πόλη του αύριο

Ο κόσμος αλλάζει ταχύτερα από ποτέ. Η ενεργειακή μετάβαση – η μετατόπιση προς νέους, αειφόρους τρόπους παραγωγής, χρήσης, αποθήκευσης και πληρωμής της ενέργειας – κερδίζει έδαφος παντού. Η μετάβαση αυτή καθαυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κοινωνικής μετάλλαξης, η οποία υπερβαίνει το ενεργειακό. Η τεχνολογία επηρεάζει βαθιά τον τρόπο ζωής μας και οι άνθρωποι έχουν νέες προσδοκίες για το πώς προϊόντα και υπηρεσίες θα αποκτώνται και θα χρησιμοποιούνται. Ο στόχος της ENGIE είναι να είναι ο ηγετικός αρχιτέκτονας αυτής της μετάβασης και οι πόλεις και οι περιφέρειες αποτελούν κλειδί της αλλαγής που επέρχεται.

Πόλεις και Περιφέρειες: Σημαντικοί στόχοι ενδιαφέροντος για την ENGIE

Στις ημέρες μας η τοπική αυτοδιοίκηση ενδιαφέρεται να ενδυναμώσει τον έλεγχο που ασκεί στην προμήθεια ενέργειας και στη χρήση γης αλλά και να προσφέρει υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες στον πολίτη. Αυτή η επιθυμία προκύπτει από 3 σημαντικούς παράγοντες: την αποκέντρωση των διαδικασιών αποφάσεων, την αυξανόμενη επιθυμία για λιγότερες εκπομπές ρύπων και την ολοένα αυξανόμενη ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Ως αποτέλεσμα η ενεργειακή μετάβαση λαμβάνει χώρα με διαφορετικές ταχύτητες στα διάφορα μέρη του κόσμου και παίρνει ποικίλες μορφές εξαρτώμενη από τις τοπικές συνθήκες (πόρους και περιορισμούς, κουλτούρα, κλίμα, κλπ).

Η κλίμακα μια πόλης είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Περισσότερο από ποτέ, οι πόλεις είναι τα σημεία εκείνα όπου κάποιες υφίστανται παγκόσμιες προκλήσεις όπως τα δημογραφικά δεδομένα, οι φυσικοί πόροι και το κλίμα. Οι πόλεις αντιπροσωπεύουν το 54% του παγκόσμιου πληθυσμού – ένα ποσοστό που θα ανέλθει στο 70% μέχρι το 2050, και καταναλώνουν το 75% της παγκόσμιας ενέργειας ενώ παράγουν το 80% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η ENGIE είναι ένας τοπικός συνεργάτης για Αειφόρες και Δραστήριες Πόλεις και Περιφέρειες.

Σε απάντηση των διαρκώς εξελισσόμενων παγκόσμιων προκλήσεων, η ENGIE έχει προσαρμόσει την οργανωτική της δομή έτσι ώστε να υλοποιήσει την ενεργειακή μετάβαση. Με αποκεντρωμένες δομές η ENGIE βρίσκεται κοντά στα θέματα που απασχολούν τοπικά την αυτοδιοίκηση και τους πολίτες. Και για να διατηρήσει την παγκόσμια εμβέλειά της η ENGIE έχει δημιουργήσει μία παγκόσμια επιχειρηματική διεύθυνση για Αποκεντρωμένες Λύσεις για Δήμους και Περιφέρειες. Ο σκοπός της; Να επιταχύνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών, αποτελεσματικών υπηρεσιών και έξυπνων ψηφιακών λύσεων. Οι ειδικοί της εταιρείας είναι αφοσιωμένοι στο να βοηθούν τις τοπικές ομάδες να προσφέρουν τις καλύτερες λύσεις της ENGIE στους πελάτες. Αυτοί μπορεί να είναι πόλεις (από μητροπολιτικούς δήμους και περιφέρειες μέχρι μικρότερες πόλεις και κοινότητες) καθώς και περιορισμένες εκτάσεις (πχ. Αεροδρόμια, λιμάνια, βιομηχανικές περιοχές, πανεπιστήμια κ.α.).

Λύσεις ENGIE: Εφευρίσκοντας την Πόλη του Μέλλοντος

Για να βοηθήσει τις πόλεις και τις περιφέρειες να μετασχηματιστούν σε αειφόρες, αποτελεσματικές κι ελκυστικές κοινότητες η ENGIE αναπτύσσει τεχνολογίες προσαρμοσμένες για κάθε ανάγκη και δίνει λύσεις σε συγκεκριμένες προκλήσεις (πολεοδομικός σχεδιασμός, υπεύθυνη χρήση πόρων, ενεργειακή κατανάλωση κλπ.). Για να επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα η ENGIE αναπτύσσει καινοτόμες και οικονομικές λύσεις σχεδιασμένες από κοινού με τους πελάτες, την τοπική αυτοδιοίκηση και σημαντικούς «παίκτες» προερχόμενους από start-ups, καθιερωμένες επιχειρήσεις, την πανεπιστημιακή κοινότητα κ.α.

Άνεση και ποιότητα ζωής, υποδομές, μεταφορές, διαχείριση πόλεων σε πραγματικό χρόνο… Οι λύσεις της ENGIE καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

Τοπική, αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας, κάνοντας χρήση τεχνολογιών αιχμής (micro-grids, συνδυασμένη αποθήκευση ηλιακής ενέργειας και μπαταριών κλπ.). Μετρώντας με ακρίβεια την κατανάλωση οι έξυπνες ψηφιακές λύσεις προσαρμόζουν την παροχή ενέργειας στις πραγματικές ανάγκες κι έτσι εξοικονομούν πόρους.

Λύσεις ψύξης-θέρμανσης, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αντικατασταθούν μαζικά ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμες πηγές στα κέντρα των πόλεων. Η CLIMESPACE, θυγατρική της ENGIE, εξειδικεύεται στην ψύξη κτιριακών υποδομών σε αστικό περιβάλλον. Λειτουργεί στο Παρίσι και αναπτύσσει ένα από το μεγαλύτερα δίκτυα τηλε-ψύξης στον κόσμο και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Λύσεις Πράσινων μεταφορών που περιλαμβάνουν από αντικατάσταση καυσίμου μέχρι σχεδιασμό πολυεπίπεδων υποδομών μεταφορών και πληροφοριακών συστημάτων. Πάνω από 5,000 σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κι ένα δίκτυο 200 πρατηρίων φυσικού αερίου για οχήματα βαρέας χρήσης έχουν αναπτυχθεί από την ENGIE στην Ευρώπη. Επιπλέον 130 δίκτυα μεταφορών στον κόσμο χρησιμοποιούν τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης δρομολογίων κι επιβατών της ENGIE.

Ψηφιακά συστήματα και πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των dashboards πόλεων, συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας και e-health. Για παράδειγμα, το Cit’Eazen είναι μία εφαρμογή που επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν περιστατικά άμεσα στις υπηρεσίες της πόλης. Άλλο παράδειγμα: Η ENGIE παρέχει υποστήριξη σε πάνω από 350 υγειονομικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένης και μίας προσφοράς που επιτρέπει ασθενείς, γιατρούς και νοσοκομεία να διαμοιράζονται πληροφορίες μέσω ψηφιακού τερματικού και online πλατφόρμας τηλεϊατρικής.

Βελτιστοποίηση δημόσιου φωτισμού κι ασφάλειας. H ENGIE λειτουργεί πάνω από 700,000 σημεία φωτισμού μόνο στη Γαλλία. Έτσι διασφαλίζει την εξοικονόμηση ενέργειας των φωτιζόμενων χώρων αλλά και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όσο για την ασφάλεια, η ENGIE σχεδίασε, χρηματοδότησε, εγκατέστησε, λειτουργεί και συντηρεί 1106 κάμερες ασφαλείας μόνο στο Παρίσι.