Φύλαξη

Εγγυόμαστε την ασφάλεια των κτιριακών σας υποδομών επενδύοντας στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας.

Φύλαξη

Συνεργαζόμενοι με εταιρείες φύλαξης οι οποίες διαπρέπουν σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχουμε υπηρεσίες φύλαξης υψηλού επιπέδου. Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλειά σας με πολυεπίπεδους συνδυασμούς υπηρεσιών πέρα από την απλή φυσική ασφάλεια: απομακρυσμένη παρακολούθηση (αντι-κατασκοπεία), προσωπικοί bodyguards, κέντρα λήψης σημάτων, περιπολίες.

Εγγυόμαστε την ποιότητα των υπηρεσιών εξασφαλίζοντας την κατάλληλη πιστοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού φυλαξης.